ఇంత గొప్ప స్త్రోత్రం ఇంకెక్కడా దొరకదు

లలితాసహస్రనామం గురించి ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే...ఈ చరాచర సృష్టిలో ఆ స్త్రోత్రాన్ని మించిన ఫలితాన్ని ఇచ్చేది మరొకటి లేదు.  లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం వ్యాస ప్రోక్తం కాదు. &n

Read More

మాత.. ‘మహిషాసుర మర్దిని’గా

Photo Courtesy: WIkipedia దుర్గేస్మృతా హరసిభీతిమశేష జంతో స్వస్థైః స్మతామతి మతీం శుభాం దదాసి దారిద్య్ర దుఃఖ భయహారిణి కాత్వదన్యా సర్వోపకార కరణాయ సదార్ద్ర చిత్తా ఈ

Read More

దుర్గమ్మగా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia  శరన్నవరాత్రులలో అష్టమి తిధికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. మొత్తం తొమ్మిది రోజులు పూజ , ఆరాధన చెయ్యని, చెయ్యలేని వారు అష్టమి నవమి తిధులలో అ

Read More

మహాలక్ష్మిగా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం శ్రీ రంగ ధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీ మన్మంద కటాక్షలబ్ద  విభవద్ర్భాహ్మే

Read More

అమ్మ 'చదువుల తల్లి'గా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia ''యా కుందేందు తుషారహార దవళా యాశుభ్ర వస్త్రాన్వితా  యా వీణా వరదండ మండిత కరా యశ్వేత పద్మాసనా  యాబ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభ్రుతి భిర్

Read More

కాత్యాయనీ నమస్తుతే..

Photo Courtesy: WIkipedia బాలా త్రిపురసుందరి త్రిపురేశ్యైచ విద్మహే  కామేశ్వర్యై చ ధీమహి తన్నోబాలా ప్రచోదయాత్.   శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు దేశమంతటా అంగరంగ వైభవంగా

Read More

లలితాదేవిగా అమ్మ అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia కదమ్బవనచారిణీం మునికదమ్బకాదమ్బినీం నితమ్బజితభూధరాం సురనితమ్బినీసేవితామ్| నవామ్బురుహలొచనామభినవామ్బుదశ్యామలాం త్రిలొచనకుటుమ్బినీం త్రిపురసున్దరీమ

Read More

చంద్రఘంట.. మూడవ రోజు అమ్మ దర్శనం..కల్యాణ కారకం, శాంతి ప్రదం

Photo Courtesy: WIkipedia 'పిండజ ప్రవరారూఢ చండకో పాస్త్రకైర్యుతా ప్రసాదం తమతేహ్యాం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా' శరన్నవరాత్రి మహోత్స వాలు మూడో రోజుకి చేరుకున్నాయి. ఒక

Read More