ఇంత గొప్ప స్త్రోత్రం ఇంకెక్కడా దొరకదు

లలితాసహస్రనామం గురించి ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే...ఈ చరాచర సృష్టిలో ఆ స్త్రోత్రాన్ని మించిన ఫలితాన్ని ఇచ్చేది మరొకటి లేదు.  లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం వ్యాస ప్రోక్తం కాదు.  సాక్షాత్తు లలితాదేవి యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆమె యొక్క ఆజ్ఞ చేత వశిన్యాది దేవతలు పలికితే ఈ స్తోత్రం ప్రచారం లోకి వచ్చింది.  ఇది తల్లి యొక్క పూర్ణానుగ్రహముగా మనకు అందినటువంటి స్తోత్రం. ఎందుకు ఇంత గొ

Read More

మాత.. ‘మహిషాసుర మర్దిని’గా

Photo Courtesy: WIkipedia దుర్గేస్మృతా హరసిభీతిమశేష జంతో స్వస్థైః స్మతామతి మతీం శుభాం దదాసి దారిద్య్ర దుఃఖ భయహారిణి కాత్వదన్యా సర్వోపకార కరణాయ సదార్ద్ర చిత్తా ఈరోజు మహర్నవమి సందర్భంగా మహిషాసుర మర్దినిగా దర్శనమిస్తుంది. నవరాత్రుల్లో మహాగ్రరూప అవతారం మహిషాుర మర్దినీదేవి. ఆశ్వయుజ శుద్ద నవమి రోజున అమ్మ..మహిషాసుర మర్దినిగ

Read More

దుర్గమ్మగా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia  శరన్నవరాత్రులలో అష్టమి తిధికి చాలా ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది. మొత్తం తొమ్మిది రోజులు పూజ , ఆరాధన చెయ్యని, చెయ్యలేని వారు అష్టమి నవమి తిధులలో అయినా అమ్మ ఆరాధన తప్పనసరిగా చెయ్యాలని శాస్త్రము చెప్తున్నది. ఈ రోజు అమ్మను దుర్గాదేవిగా అలంకరించి విశేష పూజలు నిర్వహిస్తారు.  ఎనిమిదవ  రోజు అంటే ఆశ్వయుజ అష్టమి రోజున ద

Read More

మహాలక్ష్మిగా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం శ్రీ రంగ ధామేశ్వరీం దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం లోకైక దీపాంకురాం శ్రీ మన్మంద కటాక్షలబ్ద  విభవద్ర్భాహ్మేంద్ర గంగాధరాం త్వాం త్రైలిక్య కుటుంబినీం  సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం సర్వజగత్తులకి కారణమైన పరాశక్తే లక్ష్మీ దేవి. ఈ జగత్తు అంతా ఏ శక్తి చేత రక్షింపబడుతు

Read More

అమ్మ 'చదువుల తల్లి'గా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia ''యా కుందేందు తుషారహార దవళా యాశుభ్ర వస్త్రాన్వితా  యా వీణా వరదండ మండిత కరా యశ్వేత పద్మాసనా  యాబ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభ్రుతి భిర్దేవైస్సదా పూజితా  సమాంపాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేష జాడ్యాపహా" నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఈ రోజు ఐదో రోజుకు(ఆశ్వయుజ శుద్ధ పంచమి., ఆదివారము) చేరుకున్నాయి. ఈ  మూలా నక్షత్రం రోజున అమ్మ ..

Read More

కాత్యాయనీ నమస్తుతే..

Photo Courtesy: WIkipedia బాలా త్రిపురసుందరి త్రిపురేశ్యైచ విద్మహే  కామేశ్వర్యై చ ధీమహి తన్నోబాలా ప్రచోదయాత్.   శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు దేశమంతటా అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నవరాత్రుల్లో భాగంగా ఆరో రోజు   అమ్మవారు..  ‘బాలా త్రిపుర సుందరి’గా దర్శశనమిస్తుంది.  కాత్యాయనిగా పూజిస్తారు. గంధం రంగు వస్త్రాలతో అలంకరిస్తారు. మహిష

Read More

లలితాదేవిగా అమ్మ అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia కదమ్బవనచారిణీం మునికదమ్బకాదమ్బినీం నితమ్బజితభూధరాం సురనితమ్బినీసేవితామ్| నవామ్బురుహలొచనామభినవామ్బుదశ్యామలాం త్రిలొచనకుటుమ్బినీం త్రిపురసున్దరీమాశ్రయే|| "కదంబవృక్షములు (కడిమి చేట్లు) వనమందు నివసించునదీ,మునిసముదాయమను కదంబవృక్షములను వికసింపచేయు (ఆనందింప చేయు) మేఘమాలయైనదీ, పర్వతముల కంటే ఏత్తైన న

Read More

చంద్రఘంట.. మూడవ రోజు అమ్మ దర్శనం..కల్యాణ కారకం, శాంతి ప్రదం

Photo Courtesy: WIkipedia 'పిండజ ప్రవరారూఢ చండకో పాస్త్రకైర్యుతా ప్రసాదం తమతేహ్యాం చంద్రఘంటేతి విశ్రుతా' శరన్నవరాత్రి మహోత్స వాలు మూడో రోజుకి చేరుకున్నాయి. ఒక్కో ప్రాంతంలో అక్కడ ఆచార,సంప్రదాయాలను బట్టి అమ్మవారిని కొలవటం జరుగుతుంది.  ఈ రోజున అమ్మవారు- సింహవాహిని. అన్నపూర్ణ దేవి,చంద్రఘంటగా  భక్తులకు దర్శనమిస్తుంది. ధనుస్సు, గద,

Read More