నా శివుడే నా శివుడే

updated: February 13, 2018 15:16 IST
నా శివుడే నా శివుడే

హర-హర మహదేవ, రుద్రుడు, శివుడు, అంగీరాగురు, అంతకుడు, అండధరుడు, అంబరీషుడు, అకంప, అక్షతవీర్యుడు, అక్షమాలి, అఘోర, అచలేశ్వరుడు, అజాతారి, అజ్ఞేయ, అతీంద్రియుడు, అత్రి,   అర్థనారీశ్వరుడు అష్టమూర్తి ...ఇలా ఏ పేరుతో పిలిచినా పలికే దైవం పరమ శివుడే.  “శివ” అంటే “అస్తిత్వం లేనిది” అనీ, అలాగే ఆదియోగి, అని కూడా సూచిస్తుంది.   “శివ” అనే పదానికి భాషా పరంగా“ఏది లేదో అది” అని అర్ధం...పరికిస్తే..ఈ  అర్దంలోనే అనంతార్దం ఉంది.  ఆ  మహాదేవుడుని,దేవదేవుడుని ఎన్ని రకాలుగా పిలుచుకన్నా,ఎన్ని విధాలుగా స్తుతించుకున్నా , స్మరించుకున్నా వచ్చే ఆనందం అంతులేనిది. 
కోరిన కోరికలు తీర్చే  ఈ మహాశివుడుని...ఇదిగో ఈ వీడియోలో మరోసారి అద్బుతంగా స్మరించుకోవటం జరిగింది. ఈ పాట వింటే ఓ అద్బుతం జరుగుతుంది. అది మీ శరీరం రోమాంచితం కావచ్చు...మీ హృదయం నిండా శివుడే కొలవు అవటం కావచ్చు లేదా...కొద్ది క్షణాలు పాటు మీరే శివుడు కావచ్చు ...అంత మహత్తు గల ఈ పాటను చెవులారా వినండి..మనసారా నింపుకోండి..మీదే ఆలస్యం..శివ దర్శనం...
ఈ పాటను రచించిన వారు ..రఘు చతుర్వేదుల, సంగీతం వోకల్స్...శృతి రంజిని, డాన్స్ కర్టసి..శ్రావ్య మానస టీమ్..అలాగే ఈ వీడియో...జోటికస్ ప్రొడక్షన్ వారిచే రూపొందించబడింది.
 

Disclaimer: The following shared video may not be part of Telugu100.com network. Sometimes we may give external links to strengthen the quality of the posts. In this case, Telugu100.com is not responsible for the content of the videos and the original owner would be responsible for the same.

Tags: sruthi ranjani, naa sivudu

comments