మల్లాది వెంకట కృష్ణ మూర్తి గారు వ్రాసిన

updated: September 12, 2018 23:30 IST
మల్లాది  వెంకట కృష్ణ మూర్తి గారు వ్రాసిన

ఆంధ్రుల ఆహ్లాద రచయిత మల్లాది  వెంకట కృష్ణ మూర్తి గారు వాడుక భాష లో వ్రాసిన వినాయక వ్రతకల్పము  మీ కోసం అందిస్తున్నాం .ఇది Telugu100.com వారి ప్రచురణ . 

"వినాయక వ్రతకల్పం"  ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ క్లిక్ చెయ్యండి 

వినాయకవ్రతకల్పం కథ ని వీడియో   రూపం లో చూడడానికి  క్రింద ఉన్న వీడియో ని చూడండి 

Disclaimer: The following shared video may not be part of Telugu100.com network. Sometimes we may give external links to strengthen the quality of the posts. In this case, Telugu100.com is not responsible for the content of the videos and the original owner would be responsible for the same.

Tags: vinayakavratakalpam, malladi venkata krishna murthy

comments