ఇంత గొప్ప స్త్రోత్రం ఇంకెక్కడా దొరకదు

లలితాసహస్రనామం గురించి ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే...ఈ చరాచర సృష్టిలో ఆ స్త్

Read More

మాత.. ‘మహిషాసుర మర్దిని’గా

Photo Courtesy: WIkipedia దుర్గేస్మృతా హరసిభ

Read More

దుర్గమ్మగా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia  శరన్నవరాత్రుల

Read More

మహాలక్ష్మిగా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia లక్ష్మీం క్షీరసముద

Read More

అమ్మ 'చదువుల తల్లి'గా అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia ''యా కుందేందు తుషా

Read More

కాత్యాయనీ నమస్తుతే..

Photo Courtesy: WIkipedia బాలా త్రిపురసుందరి

Read More

లలితాదేవిగా అమ్మ అనుగ్రహం

Photo Courtesy: WIkipedia కదమ్బవనచారిణీం మున

Read More