ప్రధాన కంటెంట్‌కు దాటవేయి

అద్భుతమైన శ్లోకం

 అద్భుతమైన శ్లోకం "తం భూసుతా ముక్తిముదార హాసంవందే యతో భవ్యభవం దయాశ్రీః| శ్రీ యాదవం భవ్య భతోయ దేవంసంహారదా ముక్తి ముతా సుభూతం||"  ఈ శ్లోకం 'శ్రీ రామకృష్ణ విలోమ కావ్యం' లోనిది. కవి పేరు పండిత దైవజ్ఞ సూర్య సూరి. 14వ శతాబ్దపు, దివిసీమ తాలూకా కవి. ఈ శ్లోక విశేషమేమిటంటే మొదటినుంచి చివరకు చదివినా, చివరనుంచి వెనుకకు చదివినా ఒకేలాగ ఉంటుంది .ఇంగ్లీషులో దీనిని ప్యాలిన్డ్రోమ్ అంటారు. అర్థభేదం మాత్రం ఉంటుంది.   ఎడమనుండి కుడికి చదివినప్పుడు శ్రీరామ పరంగానూ, కుడినుండి ఎడమకు చదివినప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరంగానూ ఉంటుంది. చూడండి, ఎడమనుండి చదివినప్పుడు 'ఎవరైతే సీతను రక్షించారో, ఎవరి చిరునవ్వు మనోమోహకంగా ఉంటుందో, ఎవరి అవతార విశేషం పరమ అద్భుతమో, ఎవరినుండైతే దయ, అద్భుతమూ అన్నిచోట్లా వర్షిస్తుందో అట్టి శ్రీరామునికి నమస్కరిస్తున్నాను,' అనే అర్థం వస్తుంది.  అదే కుడినుండి ఎడమకు చదివినప్పుడు 'శ్రీ యాదవ కులంలో ఆవిర్భవించిన, సూర్యచంద్రులకు ప్రాణాధారమైన, పూతనను సంహరించిన, సకల సృష్టికి ఆత్మయైనట్టి శ్రీకృష్ణునికి నమస్కరిస్తున్నాను,' అని అర్థoఅద్భుతమైన శ్లోకం

Home

ఈ బ్లాగ్ నుండి ప్రసిద్ధ పోస్ట్‌లు

ఉగాది ప్రాశస్త్యం

  ప్రతి సంవత్సరం మనమంతా  చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి తిథి.. ఉగాది రోజున తెలుగు నూతన సంవత్సరం జరుపుకుంటాము. ఈసారి ఏప్రిల్ 9వ తేదీ నుంచి శ్రీ క్రోధి నామ సంవత్సరం ప్రారంభమైంది. ఈ పండుగ రోజున మనం ఎన్నో శుభకరమైన ప్రారంభాలు ,కార్యక్రమాలు చేస్తూంటారు.  మన భారతీయులము  రుతువులను అనుసరించి పండగలను జరుపుకోవటం ఆనవాయితీ. ఉగాది పండుగ కూడా అలాంటిదే. ఆకురాలే కాలం అయిన శిశిర ఋతువు నుంచి వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన రోజు మనం ఉగాది ని  ఘనంగా జరుపుకొంటాం. ప్రకృతి కొత్తగా ముస్తాబు అయ్యే రోజుది. అప్పటి వరకు ఎండిన మోడుల్లా కనిపించిన మొక్కలు చిగురు తొడగడం ప్రారంభిస్తాయి.   ఈ నేపధ్యంలో ఉగాది పర్వదిన ప్రాశస్త్యం ఓ సారి గుర్తు చేసుకుందాం.      తెలుగువారికి కొత్త సంవత్సరాది.. ఉగాది. ఏటా చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి నాడు ఈ పండుగను తెలుగు ప్రజలు అత్యంత ఘనంగా జరుపుకొంటాము. ఉగస్య ఆది ఉగాది. ఉగ అంటే జన్మ, నక్షత్ర గమనం అని అర్థం. వీటికి ఆది అనగా.. నక్షత్ర గమనం మొదలుకావడం, జన్మకు మొదలు అని అర్థాలు. ఉగాది అంటే యుగమునకు ఆది.. నక్షత్రమునకు ఆది అని కూడా అర్థం. పురాణాలు ప్రకారం ..చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి రోజున బ్రహ్మ సృష్టిని నిర్మించడం ప్రారంభించారని

అద్భుతమైన శ్లోకం

 అద్భుతమైన శ్లోకం "తం భూసుతా ముక్తిముదార హాసంవందే యతో భవ్యభవం దయాశ్రీః| శ్రీ యాదవం భవ్య భతోయ దేవంసంహారదా ముక్తి ముతా సుభూతం||"  ఈ శ్లోకం 'శ్రీ రామకృష్ణ విలోమ కావ్యం' లోనిది. కవి పేరు పండిత దైవజ్ఞ సూర్య సూరి. 14వ శతాబ్దపు, దివిసీమ తాలూకా కవి. ఈ శ్లోక విశేషమేమిటంటే మొదటినుంచి చివరకు చదివినా, చివరనుంచి వెనుకకు చదివినా ఒకేలాగ ఉంటుంది .ఇంగ్లీషులో దీనిని ప్యాలిన్డ్రోమ్ అంటారు. అర్థభేదం మాత్రం ఉంటుంది.   ఎడమనుండి కుడికి చదివినప్పుడు శ్రీరామ పరంగానూ, కుడినుండి ఎడమకు చదివినప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరంగానూ ఉంటుంది. చూడండి, ఎడమనుండి చదివినప్పుడు 'ఎవరైతే సీతను రక్షించారో, ఎవరి చిరునవ్వు మనోమోహకంగా ఉంటుందో, ఎవరి అవతార విశేషం పరమ అద్భుతమో, ఎవరినుండైతే దయ, అద్భుతమూ అన్నిచోట్లా వర్షిస్తుందో అట్టి శ్రీరామునికి నమస్కరిస్తున్నాను,' అనే అర్థం వస్తుంది.  అదే కుడినుండి ఎడమకు చదివినప్పుడు 'శ్రీ యాదవ కులంలో ఆవిర్భవించిన, సూర్యచంద్రులకు ప్రాణాధారమైన, పూతనను సంహరించిన, సకల సృష్టికి ఆత్మయైనట్టి శ్రీకృష్ణునికి నమస్కరిస్తున్నాను,' అని అర్థoఅద్భుతమైన శ్లోకం